• Zielona energia i zmniejszenie energochłonności

  broken image

  Kiedy?

  29 marca (poniedziałek) godz. 10.00-15.30

 • Szczegółowy program

  Prowadzenie:

  • Ewa Kulik-Bielińska, Fundacja im. Stefana Batorego, członkini Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa
  • Karolina Dreszer-Smalec, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

  10.00-10.35    Część I. Wypowiedzi przedstawicieli organizatorów, autorów Krajowego Planu Odbudowy i Komisji Europejskiej

   

  10.00-10.05 Ewa Kulik-Bielińska, Fundacja im. Stefana Batorego, członkini Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa

   

  10.05-10.10 Jan Jakub Wygnański, Fundacja Stocznia

   

  10.10-10.17 Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

   

  10.17-10.24 Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska

   

  10.24-10.31 Marek Prawda, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

  10.35-12.10    Część II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek podmiotów reprezentujących poszczególne sektory i środowiska

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 4 minut, kolejność w ramach każdego z bloków była losowana]

   

  10.35-11.00 Przedstawiciele/ki samorządu

  (zrzeszenia JST wymienione w Ustawie o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu)

  1. Jakub Mielczarek, Związek Województw RP
  2. Józef Neterowicz, Związek Powiatów Polskich
  3. Aleksandra Dulkiewicz, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Prezydent miasta Gdańska
  4. Tomasz Andrukiewicz, Związek Miast Polskich, Prezydent miasta Ełk
  5. Grzegorz Cichy, Unia Miasteczek Polskich, Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice          
  6. Krzysztof Iwaniuk, Związek Gmin Wiejskich RP

  11.00-11.30 Przedstawiciele/ki partnerów społecznych i gospodarczych

  (podmioty wymienione w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i partnerzy gospodarczy)

  1. Włodzimierz Ehrenhalt, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców            
  2. Mirosław Kowalik, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
  3. Dorota Zawadzka-Stępniak, Konfederacja Lewiatan
  4. Krzysztof Heller, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (prezentacja >>)
  5. Beata Wiszniewska, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej
  6. Andrzej Dulka, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

   

  11.30-12.15 Przedstawiciele/ki podmiotów społeczeństwa obywatelskiego

  1. Maciej Kunysz, Stowarzyszenie "EKOSKOP", Europejski Komitet Ekonomiczno-Społecznych, Rada Działalności Pożytku Publicznego
  2. Mirosław Proppé, Fundacja WWF Polska (prezentacja >>)
  3. Dominika Lasota, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
  4. Izabela Zygmunt, Polska Zielona Sieć i CEE Bankwatch Network
  5. Andrzej Guła, Polski Alarm Smogowy, Krakowski Alert Smogowy
  6. Zbigniew M. Karaczun, Polski Klub Ekologiczny, Koalicja Klimatyczna (prezentacja >>)
  7. Paweł Głuszyński, Towarzystwo na rzecz Ziemi
  8. Jan Twardowski, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (prezentacja >>)
  9. Piotr Sadłocha, Polska Sieć Lokalnych Grup Działania, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
  10. Piotr Antoniewicz, Akcja Demokracja

  12.15-12.30    Przerwa

   

  12.30-15.15   Część III. Wypowiedzi pozostałych przedstawicieli/ek instytucji oraz osób indywidualnych, które wyraziły chęć zabrania głosu rejestrując się na wysłuchanie

   

  Przedstawiciele/ki instytucji

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 3 minut, kolejność była losowana]

  1. Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Konwersatorium Inteligentna Energetyka
  2. Joanna Pandera-Maćkowiak, Forum Energii
  3. Mateusz Wojcieszak, Fundacja Pole Dialogu
  4. Gabriela Lenartowicz, posłanka na Sejm RP
  5. Andrzej Kassenberg, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
  6. Dariusz Szwed, Zielony Instytut
  7. Joanna Furmaga, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
  8. Justyna Duriasz-Bułhak, Fundacja Wspomagania Wsi
  9. Sylwia Grzebień, Federacja Inicjatyw Oświatowych
  10. Hanna Zdanowska, Urząd Miasta Łodzi; Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny
  11. Krzysztof Smolnicki, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
  12. Kamil Sieratowski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra - Warta
  13. Piotr Tyszko-Chmielowiec, Fundacja EkoRozwoju (prezentacja >>)
  14. Renata Włazik, Zachem bomba ekologiczna Bydgoszczy (prezentacja >>)
  15. Mateusz Piotrowski, Stowarzyszenie Pacjent Europa
  16. Karol Kaczmarski, Fundacja Europa ma przyszłość
  17. Dariusz Szczepański, Zakład Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
  18. Krzysztof Kwatera, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku” (prezentacja >>)
  19. Piotr Szymczak, Stowarzyszenie Elektryków Polskich
  20. Adam Nowak, Związek Młodzieży Wiejskiej (prezentacja >>)
  21. Tomasz Szeszko, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
  22. Janusz Starościk, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (prezentacja >>)
  23. Paweł Wiącek, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
  24. Paweł Pogorzelski, Federacja Inicjatyw Oświatowych
  25. Wojciech Jankowiak, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  26. Justyna Glusman, Miasto stołeczne Warszawa
  27. Zuzanna Sasiak, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i ruch Więcej Niż Energia (prezentacja >>)
  28. Jacek Wiśniowski, Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
  29. Łukasz Kasprzak, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  30. Marcin Pluta, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
  31. Józef Sołtys, PTH Intermark
  32. Justyna Choroś, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
  33. Anna Ogniewska, Fundacja Greenpeace Polska
  34. Michał Piaszczyk, Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
  35. Barbara Olszewska, Urząd Miasta Jelenia Góra
  36. Janina Molenda, Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych, Polskie Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii PolStorEn (prezentacja >>)
  37. Kamil Szydłowski, EIT InnoEnergy
  38. Marcin Korolec, Instytut Zielonej Gospodarki
  39. Agnieszka Stawiarska, Fala Renowacji (prezentacja >>)
  40. Patryk Białas, Park Naukowo-Technologiczny EURO-CENTRUM
  41. Paweł Lachman, Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej
  42. Adam Fularz, Polish Media Owners Association
  43. Weronika Michalak, Health and Environment Alliance (HEAL Polska)
  44. Piotr Jurkiewicz, Stowarzyszenie Architektów Polskich Odział Warszawski
  45. Julia Keane, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
  46. Stefan Dzienniak, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
  47. Henryk Kwapisz, Stowarzyszenie MIWO
  48. Wojciech Kukuła, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
  49. Mateusz Nycek, Miasto Ostrów Wielkopolski, Rada Miejska (z powodów technicznych wystąpienie w rzeczywistości odbyło się w kolejnej części)
  50. Krzysztof Śmierciak, INVESTGIS
  51. Adam Błażowski, Fundacja FOTA4CLIMATE
  52. Mariusz Węglorz, Miasto Radlin
  53. Bogdan Ślęk, ZPSO "Pol-lighting" (prezentacja >>)
  54. Zu Żabińska, Green REV Institute

  Osoby indywidualne

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 2 minut, kolejność była losowana]

  1. Elżbieta Cieśla
  2. Monika Dąbrowska
  3. Kamil Szmit
  4. Katarzyna Barańska
  5. Radosław Górzeński
  6. Damian Hajduk

  15.15-15.30    Część IV. Podsumowanie

  15.10-15.15 Adam Janiak, Ministerstwo Klimatu i Środowiska - pierwsze refleksje po wysłuchaniu osób uczestniczących w spotkaniu

   

  15.15-15.20 Czas na wypełnienie ankiety ewaluacyjnej

   

  15.20-15.30 Podziękowanie i zakończenie wysłuchania.

 • O czym było to wysłuchanie?

  Zielona transformacja (jeden z filarów KPO) wypływa wprost z Europejskiego Zielonego Ładu. Jego celem jest przekształcenie Unii Europejskiej w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Droga w kierunku neutralności klimatycznej będzie dużym wyzwaniem dla polskiej gospodarki, ale stanowić też będzie dla niej szansę. „Zielona transformacja”, oparta na innowacyjności, pozytywnie wpłynie na wzrost odporności polskiej gospodarki.

   

  W ramach komponentu realizowane będą działania na rzecz:

  • jakości powietrza - planowane jest zwiększenie środków na realizację Programu „Czyste Powietrze”, działania na rzecz termomodernizacji budynków mieszkalnych i szkół, inwestycje poprawiające efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach oraz wspierające rozwój ciepłownictwa systemowego.
  • poprawy warunków dla szerszego włączania wodoru i innych paliw alternatywnych do systemu – np. dostosowanie przepisów i uruchomienie programów wspierających badania i rozwój w dziedzinie technologii wodorowych (przez NCBR i NFOŚiGW).
  • wsparcia procesu transformacji energetycznej – inwestycje w OZE,w tym morską energetykę wiatrową, wdrożenie inteligentnej infrastruktury energetycznej, rozwój technologii wodorowych (np. magazyny energii), a także wsparcie inwestycyjne i doradcze dla społeczności energetycznych. Poprawi się również otoczenie regulacyjne w zakresie energetyki rozproszonej i prosumenckiej.
  • zrównoważonego wykorzystania środowiska naturalnego – przykładowe działania będą dot. wielkoobszarowych terenów zdegradowanych, inwestycji w oczyszczanie ścieków oraz zaopatrzenie w wodę poza aglomeracjami i adaptacji do zmian klimatu w średnich i małych miastach oraz ich obszarach funkcjonalnych.

  Przeprowadzimy także termomodernizację wybranych ośrodków kultury i bibliotek (zastosowanie rozwiązań pasywnych).

 • Kto wziął udział w tym wysłuchaniu?

  Przedstawiciele/ki rządu

  (za wyjątkiem ministrów Michała Kurtyki, Waldemara Budy i dyrektora Marcina Janiaka wszystkie poniższe osoby reprezentujące rząd będą uczestniczyły w wysłuchaniu jako słuchacze)

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  Waldemar Buda - Sekretarz Stanu
  Renata Calak - dyrektor Departamentu Strategii
  Iga Zupok-Gierwatowska - zastępca dyrektora Departamentu Strategii
  Agnieszka Kapciak - zastępca dyrektora Departamentu Strategii
  Magdalena Dziubek-Grudzińska - naczelnik Wydziału Programowania Środków UE, Departament Strategii
  Katarzyna Wielądek - Wydział Programowania Środków UE, Departament Strategii
  Karolina Mućko - Wydział Programowania Środków UE, Departament Strategii
  Beata Mikołajek-Zielińska - Wydział Programowania Środków UE, Departament Strategii
  Aleksandra Kędzierska - - Wydział Programowania Środków UE, Departament Strategii
  Jakub Ruman - Wydział Polityki Rozwoju, Departament Strategii

   

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska

  Michał Kurtyka - Minister Klimatu i Środowiska
  Adam Guibourgé-Czetwertyński - Podsekretarz stanu
  Marcin Janiak - zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich
  Łukasz Jaworski
  Jarosław Klonowski

  Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

  Ambasador Marek Prawda

  Lista mówców i widzów >>

 • Nagranie z wysłuchania