• Efektywność, jakość i dostępność systemu zdrowia

  broken image

  Kiedy?

  24 marca (środa) godz. 10.00-15.30

 • Szczegółowy program wysłuchania

  Prowadzenie:

  • Piotr Choroś, Dyrektor Biura Partycypacji w Urzędzie Miasta Lublin, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza
  • Piotr Drygała, Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, Przewodniczący Komisji Dialogu i Partnerstwa Związku Miast Polskich

   

  10.00-10.25    Część I. Wypowiedzi przedstawicieli organizatorów i autorów Krajowego Planu Odbudowy

   

  10.00-10.05 Piotr Choroś, Dyrektor Biura Partycypacji w Urzędzie Miasta Lublin, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza

   

  10.05-10.10 Jan Jakub Wygnański, Fundacja Stocznia

   

  10.10-10.20 Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

   

  10.20-10.25 Joanna Adasik, Dyrektor Departamentu Oceny Inwestycji, Ministerstwo Zdrowia

   

   

  10.25-12.10    Część II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek podmiotów reprezentujących poszczególne sektory i środowiska

  [każda z wypowiedzi w tej części trwa do 5 minut, kolejność w ramach każdego z bloków była losowana]

   

  10.25-10.50 Przedstawiciele/ki samorządu

  (zrzeszenia JST wymienione w Ustawie o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu)

  1. Piotr Pilch, Związek Województw RP
  2. Bernardeta Skóbel, Związek Powiatów Polskich
  3. Adam Wieczorek, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza 
  4. Marek Wójcik, Związek Miast Polskich

   

  10.50-11.15 Przedstawiciele/ki partnerów społecznych i gospodarczych

  (podmioty wymienione w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i partnerzy gospodarczy)

  1. Renata Górna, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
  2. Agnieszka Szpara, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
  3. Andrzej Mądrala, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej
  4. Kacper Olejniczak, Konfederacja Lewiatan

   

  11.15-12.00 Przedstawiciele/ki podmiotów społeczeństwa obywatelskiego

  1. Dorota Korycińska, Ogólnopolska Federacja Onkologiczna
  2. Urszula Jaworska, Fundacja Urszuli Jaworskiej
  3. Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich
  4. Krzysztof Kurowski, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami (prezentacja >>)
  5. Katarzyna Przybylska, Fundacja Habitat for Humanity (prezentacja >>)
  6. Weronika Michalak, Health and Enviromental Alliance (HAEL Polska)
  7. Łukasz Adamkiewicz, Europejskie Centrum Czystego Powietrza (prezentacja >>)
  8. Dominik Madej, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

   

  12.00-12.20    Przerwa

   

  12.20-15.10    Część III. Wypowiedzi pozostałych przedstawicieli/ek instytucji oraz osób indywidualnych, które wyraziły chęć zabrania głosu rejestrując się na wysłuchanie

   

  Przedstawiciele/ki instytucji

  [każda z wypowiedzi w tej części trwa do 3 minut, kolejność była losowana]

  1. Katarzyna Plucińska, Green REV Institute
  2. Monika Lamparska-Przybysz, Polpharma S.A. (prezentacja >>)
  3. Karol Szwałek, ScreeningUp (prezentacja >>)
  4. Artur Kozioł, Stowarzyszenie "Tak! Samorządy dla Polski"
  5. Krzysztof Kopeć, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków (prezentacja >>)
  6. Agata Polińska, Fundacja Onkologiczna Alivia
  7. Mateusz Piotrowski, Stowarzyszenie Pacjent Europa (prezentacja >>)
  8. Marian Piotr Grzela, Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów "Medicus" w Szczecinie (prezentacja >>)
  9. Marek Wysocki, Politechnika Gdańska Centrum Projektowania Uniwersalnego, Grupa ON Inclusion 14-20, Komitet Sterujący Programu Dostępność Plus dla Zdrowia, Grupa Robocza Krajowych Inteligentnych Specjalizacja GR1 Zdrowie
  10. Marcin Połowniak, IFIC Polska
  11. Grzegorz Rychwalski, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków (prezentacja >>)
  12. Anna Śliwińska, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
  13. Piotr Augustyniak, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk (prezentacja >>)
  14. Agnieszka Deeg-Tyburska, Grupa Polpharma
  15. Eligiusz Komarowski, Starostwo Powiatowe w Pile
  16. Bogdan Ślęk, ZPSO "Pol-lighting" (prezentacja >>)
  17. Jan Rodowicz, Obywatelskie Kolegium Reform
  18. Janina Lulek, Komisja ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym przy Komitecie Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk (prezentacja >>)
  19. Andrzej Fal, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
  20. Ewa Małyszko, SAPPHIRE  Fundacja, LF Medical Clinic
  21. Edyta Dobrzańska, LF Medica Clinic
  22. Agnieszka Wiśniewska, Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed (prezentacja >>)
  23. Krzysztof Śmierciak, INVESTGIS
  24. Piotr Luliński, Wydział Farmaceutyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny
  25. Marzena Pieńkosz-Sapieha, Federacja Polskich Banków Żywności, Fundacja Bank Żywności w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego
  26. Adam Struzik, Samorząd Województwa Mazowieckiego (prezentacja >>)
  27. Artur Prusaczyk, Centrum Medyczno-Diagnostyczne sp. z o.o. (prezentacja >>)
  28. Maciej Krawczyk, Krajowa Izba Fizjoterapeutów
  29. Marika Guzek, Stowarzyszenie EURIPA Polska
  30. Joanna Nawrocka-Rohnka, Fundacja Leśne Dziki (prezentacja >>)
  31. Marta Winiarska, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
  32. Zbigniew Karaczun, Koalicja Klimatyczna (prezentacja >>)
  33. Emilia Kaczmarek, Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby (prezentacja >>)
  34. Anna Spurek, Green REV Institute
  35. Beata Branc-Gorgosz, firma Mediacje Beata Branc-Gorgosz oraz Stowarzyszenie Jadzowiec
  36. Alicja Pacewicz, Fundacja Szkoła z Klasą
  37. Jan Pachocki, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza
  38. Bogna Cichowska-Duma, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
  39. Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
  40. Barbara Misiewicz-Jagielak, Polpharma S.A.
  41. Anna Maria Szymkowiak, Fundacja Akceptacja
  42. Maciej Kunysz, Stowarzyszenie "EKOSKOP", Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Rada Działalności Pożytku Publicznego
  43. Dariusz Szczepański, Zakład Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
  44. Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju

  Osoby indywidualne

  [każda z wypowiedzi w tej części trwa do 2 minut, kolejność była losowana]

  1. Gabriela Lenartowicz
  2. Monika Grygorowicz
  3. Anna Mania
  4. Sebastian Lech
   

  Ewentualnie bardzo krótkie wypowiedzi pozostałych uczestników Wysłuchania

  [każda z wypowiedzi w tej części potrwa do 1 minuty]

   

   

  15.10-15.30    Część IV. Podsumowanie

  15.10-15.20 Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - pierwsze refleksje po wysłuchaniu osób uczestniczących w spotkaniu
   

  15.20-15.25 Czas na wypełnienie ankiety ewaluacyjnej
   

  15.25-15.30 Podziękowanie i zakończenie wysłuchania.

 • O czym było to wysłuchanie?

  W obszarze zdrowia jest wiele wyzwań, konieczne jest więc zapewnienie koordynacji wsparcia, aby było ono najbardziej efektywne i zwiększyła się dostępność do usług ochrony zdrowia. Kluczem dla działań jest przygotowanie spójnych ram strategicznych dla podejmowania inwestycji.

   

  Działania związane z odbudową i zwiększeniem odporności systemu ochrony zdrowia skupią się na:

  • poprawie infrastruktury podmiotów leczniczych i wdrażaniu cyfrowych rozwiązań (np. rozwój Platformy e-Zdrowie);
  • wsparciu programu szczepień – COVID-19;
  • infrastrukturze wspomagającej leczenie nowotworów, chorób układu krążenia, chorób neurologicznych, chorób układu oddechowego, itp.
  • zwiększeniu liczby pracowników w związku z niedoborem kadry medycznej w Polsce;
   Planujemy sfinansowanie zaplecza dydaktycznego uczelni, które umożliwi przyjmowanie większej liczby studentów na kierunki medyczne i uruchomienie bonów na sfinansowanie płatnych studiów. Dodatkowo wprowadzane będą różne zmiany ustawowe odpowiadające na wyzwanie związane z brakiem kadr medycznych.
  • stworzeniu laboratorium o najwyższym stopniu bezpieczeństwa, w którym możliwe byłoby prowadzenie badań z najbardziej niebezpiecznymi wirusami – w związku z wyzwaniem, jakim jest gotowość do szybkiego podejmowania badań, prowadzenia analiz z zakresu epidemiologii i diagnostyki nowych czynników zakaźnych;
  • wprowadzeniu lepszych warunków dla rozwoju sektora leków i wyrobów medycznych.

  Chcemy też stworzyć w Polsce odpowiednie warunki dla przemysłu farmaceutycznego, zachęcające firmy do zainwestowania w produkcję substancji czynnych, intermediatów i gotowych leków, zwłaszcza generycznych oraz biopodobnych.

 • Kto wziął udział w tym wysłuchaniu?

  Przedstawiciele/ki rządu 

  (za wyjątkiem ministrów Waldemara Budy I Sławomira Gadomskiego wszystkie poniższe osoby będą uczestniczyły w wysłuchaniu jako słuchacze)

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  Waldemar Buda - Sekretarz Stanu
  Renata Calak - dyrektor Departamentu Strategii
  Iga Zupok-Gierwatowska - zastępca dyrektora Departamentu Strategii
  Agnieszka Kapciak - zastępca dyrektora Departamentu Strategii
  Magdalena Dziubek-Grudzińska - naczelnik Wydziału Programowania Środków UE, Departament Strategii
  Katarzyna Wielądek - Wydział Programowania Środków UE, Departament Strategii
  Karolina Mućko - Wydział Programowania Środków UE, Departament Strategii
  Paulina Prędota - Wydział Polityki Rozwoju, Departament Strategii

   

  Ministerstwo Zdrowia
  Sławomir Gadomski - Podsekretarz Stanu

  Małgorzata Iwanicka-Michałowicz
  Katarzyna Przybylska
  Małgorzata Majewska
  Dorota Bielawska-Zatyka

  Lista mówców i widzów >>

 • Nagranie z wysłuchania