• Transformacja cyfrowa

  broken image

  Kiedy?

  23 marca (wtorek) godz. 10.00-14.30

 • Szczegółowy program wysłuchania

  Prowadzenie:

  • Karolina Dreszer-Smalec, prezeska zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
  • Przemysław Żydok, członek Podkomitetu do spraw Rozwoju Partnerstwa, prezes Fundacji Aktywizacja

   

  10.00-10.25    Część I. Wypowiedzi przedstawicieli organizatorów i autorów Krajowego Planu Odbudowy

   

  10.00-10.05 Karolina Dreszer-Smalec, prezeska zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

   

  10.05-10.10 Jan Jakub Wygnański, Fundacja Stocznia

   

  10.10-10.25 Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

   

   

  10.25-12.10    Część II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek podmiotów reprezentujących poszczególne sektory i środowiska

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 5 minut, kolejność w ramach każdego z bloków była losowana]

   

  10.25-11.00 Przedstawiciele/ki samorządu

  (zrzeszenia JST wymienione w Ustawie o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu)

  1. Krzysztof Mączewski, Związek Województw RP
  2. Sylwester Szczepaniak, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza
  3. Grzegorz P. Kubalski, Związek Powiatów Polskich
  4. Przemysław Krzyżanowski, Związek Miast Polskich
  5. Grzegorz Cichy, Unia Miasteczek Polskich (wystąpienie z przyczyn technicznych w rzeczywistości odbyło się w późniejszym bloku) 
  6. Paweł Tomczak, Związek Gmin Wiejskich RP

   

  11.00-11.30 Przedstawiciele/ki partnerów społecznych i gospodarczych

  (podmioty wymienione w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i partnerzy gospodarczy)

  1. Jerzy Wysokiński, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
  2. Sławomir Broniarz, Związek Nauczycielstwa Polskiego
  3. Aleksandra Musielak, Konfederacja Lewiatan
  4. Krzysztof Heller, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (prezentacja >>)
  5. Bartłomiej Nocoń, Związek Banków Polskich

   

  11.30-12.10 Przedstawiciele/ki podmiotów społeczeństwa obywatelskiego

  1. Krzysztof Izdebski, Fundacja ePaństwo
  2. Paulina Sobiesiak-Penszko, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Szkoła z Klasą, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Centrum Cyfrowe, Fundacja Katalyst Education (prezentacja >>)
  3. Justyna Kalina Ochędzan, WRZOS, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (prezentacja >>)
  4. Alek Waszkielewicz, Rada Programowa Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami (Fronia) (prezentacja >>)
  5. Mirosław Proppé, Fundacja WWF Polska
  6. Marcin Korolec, Instytut Zielonej Gospodarki
  7. Włodzimierz Marciński, Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych (prezentacja >>)

   

  12.10-12.30    Przerwa

   

  12.30-14.10    Część III. Wypowiedzi pozostałych przedstawicieli/ek instytucji oraz osób indywidualnych, które wyraziły chęć zabrania głosu rejestrując się na wysłuchanie

   

  Przedstawiciele/ki instytucji

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 4 minut, kolejność była losowana]

  1. Mieczysław Kieca, Urząd Miasta Wodzisław Śląski
  2. Maciej Kunysz, Stowarzyszenie "EKOSKOP", Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego
  3. Aleksandra Wąsik, Związek Nauczycielstwa Polskiego
  4. Beata Kozyra, Polska Izba Przemysłu Targowego
  5. Iwona Brzózka-Złotnicka, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog
  6. Tomasz Wlaź, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  7. Bożena Szumacher, Learnetic SA (prezentacja >>)
  8. Krzysztof Kwatera, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Na Bursztynowym Szlaku" (prezentacja >>)
  9. Michał Twardosz, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
  10. Grzegorz Rychwalski, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków
  11. Marek Komorowski, Urząd Miejski w Gdańsku
  12. Bogdan Ślęk, Signify Poland Sp. z o.o. (prezentacja >>)
  13. Maciej Jankowski, Fundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp
  14. Bartosz Sokoliński, Agencja Rozwoju Przemysłu
    

  Osoby indywidualne

  [każda z wypowiedzi w tej części trwa do 4 minut, kolejność była losowana]

  1. Stefan Cieśla
  2. Michał Boni
  3. Tomasz Kokowski (prezentacja >>)
   

  Krótkie wypowiedzi pozostałych uczestników Wysłuchania

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 1 minuty]

   

   

  14.10-14.30    Część IV. Podsumowanie

  14.10-14.20 Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - pierwsze refleksje po wysłuchaniu osób uczestniczących w spotkaniu
   

  14.20-14.25 Czas na wypełnienie ankiety ewaluacyjnej
   

  14.25-14.30 Podziękowanie i zakończenie wysłuchania.

 • O czym było to wysłuchanie?

  Transformacja cyfrowa jest kluczowa dla gospodarki i społeczeństwa. W ramach KPO planowane są inwestycje, których celem jest wyeliminowanie problemu wykluczenia cyfrowego i braku dostępu do szybkiego Internetu dla części mieszkańców kraju. Interwencja zostanie skierowana na tzw. białe plamy - miejsca, w których nie można korzystać z dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Zwiększy się dostęp do usług bezprzewodowych o wysokiej jakości (w tym w sieciach 5G). Działania obejmą monitoring emisji pól elektromagnetycznych.

   

  Realizowane będą rozwiązania cyfrowe w różnego rodzaju usługi publiczne dla obywateli, które stały się kluczowe w czasie pandemii, w tym działania na rzecz cyfrowej szkoły (wyposażenie w laptopy uczniów i nauczycieli).

   

  Planowane są też działania na rzecz cyber bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz w infrastrukturę przetwarzania i dostarczania usług cyfrowych.

  Transformacja będzie obejmować także zmiany prawne – np. w ramach ułatwień w prowadzeniu inwestycji w zakresie sieci szerokopasmowych (sieci stacjonarnych, bezprzewodowych) prawo krajowe zostanie dostosowane do unijnego.

 • Kto wziął udział w tym wysłuchaniu?

  Przedstawiciele/ki rządu

  (za wyjątkiem ministrów Waldemara Budy i Marka Zagórskiego oraz pana Tomasza Wlazia wszystkie poniższe osoby były uczestniczyły w wysłuchaniu jako słuchacze)

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  Waldemar Buda - Sekretarz Stanu
  Renata Calak - dyrektor Departamentu Strategii
  Iga Zupok-Gierwatowska - zastępca dyrektora Departamentu Strategii
  Agnieszka Kapciak - zastępca dyrektora Departamentu Strategii
  Magdalena Dziubek-Grudzińska - naczelnik Wydziału Programowania Środków UE, Departament Strategii
  Katarzyna Wielądek - Wydział Programowania Środków UE, Departament Strategii
  Karolina Mućko - Wydział Programowania Środków UE, Departament Strategii
  Tomasz Sałański - Wydział Polityki Rozwoju, Departament Strategii

   

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Marek Zagórski - Sekretarz Stanu
  Elżbieta Kroszczyńska
  Grażyna Śleszyńska
  Paweł Flakiewicz
  Hubert Romaniec
  Agnieszka Krauzowicz
  Grzegorz Czwordon
  Marcin Łukasiewicz
  Monika Dołowiec
  Tomasz Wlaź

  Hubert Romaniec

   

  Ministerstwo Edukacji i Nauki
  Tomasz Klasa
  Justyna John

  Lista mówców i widzów >>

 • Nagranie z wysłuchania