• Zielona, inteligentna mobilność

  broken image

  Kiedy?

  30 marca (wtorek) godz. 10.00-16.00

 • Szczegółowy program

  Prowadzenie:

  • Rafał Kowalski, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, redaktor portalu ngo.pl
  • Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii

  10.00-10.35    Część I. Wypowiedzi przedstawicieli organizatorów oraz autorów Krajowego Planu Odbudowy

   

  10.00-10.05 Rafał Kowalski, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, redaktor portalu ngo.pl

   

  10.05-10.10 Jan Jakub Wygnański, Fundacja Stocznia

   

  10.10-10.17 Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

   

  10.17-10.24 Andrzej Bittel - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

   

  10.24-10.31 Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

  10.35-12.00    Część II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek podmiotów reprezentujących poszczególne sektory i środowiska

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 5 minut, kolejność w ramach każdego z bloków była losowana]

   

  10.35-10.55 Przedstawiciele/ki samorządu

  (zrzeszenia JST wymienione w Ustawie o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu)

  1. Anna Huk, Związek Województw RP, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
  2. Monika Kozłowska-Święconek, Związek Miast Polskich, Urząd Miejski Wrocławia
  3. Bartłomiej Zydel, Związek Powiatów Polskich
  4. Michał Olszewski, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
  5. Krzysztof Iwaniuk, Związek Gmin Wiejskich RP

  10.55-11.10 Przedstawiciele/ki partnerów społecznych i gospodarczych

  (podmioty wymienione w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i partnerzy gospodarczy)

  1. Zygmunt Mierzejewski, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych        
  2. Małgorzata Wieleba-Walicka, Konfederacja Lewiatan, Transport i Logistyka Polska
  3. Tomasz Polichnowski, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

  11.10-11.55 Przedstawiciele/ki podmiotów społeczeństwa obywatelskiego

  1. Wojciech Szymalski, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
  2. Sylwia Szczutkowska, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (prezentacja >>)
  3. Hubert Różyk, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych
  4. Szymon Kacprzak, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
  5. Bartosz Piłat, Polski Alarm Smogowy
  6. Ewa Gałka, Stowarzyszenie Centrum PISOP/Sieć SPLOT
  7. Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
  8. Michał Wawrykiewicz, Inicjatywa "Wolne Sądy" oraz Komitet Obrony Sprawiedliwości

  11.55-12.15    Przerwa

   

  12.15-14.45   Część III. Wypowiedzi pozostałych przedstawicieli/ek instytucji oraz osób indywidualnych, które wyraziły chęć zabrania głosu rejestrując się na wysłuchanie

   

  Przedstawiciele/ki instytucji

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 3 minut, kolejność była losowana]

  1. Tomasz Mostowski, Polskie Koleje Państwowe S.A.
  2. Przemysław Muller, V8Team Sp. z o.o. organizator mistrzostwmechanikow.pl
  3. Remigiusz Kitliński, Gmina Miasta Gdańska
  4. Marek Widuch, Koleje Śląskie Sp. z o.o.
  5. Justyna K. Ochędzan, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, Rada Działalności Pożytku Publicznego, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
  6. Mirosław Proppé, Fundacja WWF Polska
  7. Paweł Pogorzelski, Federacja Inicjatyw Oświatowych w Warszawie
  8. Krzysztof Gubański, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze (prezentacja >>)
  9. Paweł Wiącek, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
  10. Bogdan Ślęk, Signify Poland Sp. z o.o. (prezentacja >>)
  11. Marek Pituła, Polskie Stowarzyszenie Biometanu
  12. Dariusz Szwed, Zielony Instytut
  13. Włodzimierz Magdziarz, Europa ma Przyszłość
  14. Tomasz Szeszko, Jastrzębska Społka Węglowa S.A.
  15. Magdalena Hurnik, Patch Polska Sp. z o.o. Sp.K.
  16. Marcin Dawidowski, Gmina Miasta Gdańska
  17. Morgan Janowicz, Green REV Institute
  18. Łukasz Kozłowski, Stowarzyszenie Poświęć Godzinę
  19. Justyna Choroś, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
  20. Hubert Barański, Fundacja Normalne Miasto Fenomen (prezentacja >>)
  21. Marek Wysocki, Politechnika Gdańska Centrum Projektowania Uniwersalnego, Grupa ON Inclusion 14-20, Rada Programowa Kongresu Osób Niepełnosprawnych (prezentacja >>)
  22. Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju
  23. Cezary Grochowski, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa oraz inne organizacje rowerowe będące w trakcie procesu tworzenia ogólnopolskiej federacji organizacji rowerowych
  24. Adam Hamryszczak, Port lotniczy Rzeszów-Jasionka
  25. Renata Kwiatek, Urząd Miasta Jelenia Góra
  26. Grzegorz Pawlikowski, Urząd Miejski w Tczewie
  27. Krzysztof Smolnicki, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
  28. Damian Hajduk, Grupa Robocza Transport, Grupa Robocza ds. IoT przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  29. Łukasz Bosowski, Rowerowa Gdynia (prezentacja >>)
  30. Krzysztof Kowalik, Towarzystwo dla Natury i Człowieka
  31. Urszula Stefanowicz, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki (prezentacja >>)
  32. Tadeusz Popielas, Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów (prezentacja >>)
  33. Joanna Tracz-Łaptyszyńska, Koleje Mazowieckie
  34. Jan Chrapek, Śląska Koalicja Rowerowa
  35. Adam Fularz, transport.org.pl (prezentacja >>)
  36. Konrad Wojnarowski, Koleje Mazowieckie
  37. Karolina Orcholska, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
  38. Mariusz Węglorz, Miasto Radlin
  39. Stanisław Biega, Centrum Zrównoważonego Transportu (prezentacja >>)
  40. Alan Aleksandrowicz, Miasto Gdańsk
  41. Zuza Karcz, Green REV Institute
  42. Maciej Urlich, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
  43. Wojciech Jankowiak, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  44. Maciej Wereszczyński, Polska Zielona Sieć
  45. Paweł Błaszczak, 4Mobility S.A. (spółka z Grupy Kapitałowej PGE S.A.) (prezentacja >>)
  46. Radosław Burak-Romanowski, PKP Energetyka S.A.
  47. Jan Wiśniewski, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (z powód technicznych wystąpienie odbyło się w rzeczywistości po kolejnym bloku)

  Osoby indywidualne

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 2 minut, kolejność była losowana]

  1. Kajetan Lewandowski (prezentacja >>)
  2. Tomasz Tyc (prezentacja >>)
  3. Martin Tigermaan
  4. Marcin Zaremba
  5. Katarzyna Barańska
  6. Kamil Szmit (prezentacja >>)
  7. Mariusz Kwiliński
  8. Tomasz Fac (prezentacja >>)

  14.40-15.00    Część IV. Podsumowanie wysłuchania o zielonej, inteligentnej mobilności

  14.40-14.50 Andrzej Bittel - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury - pierwsze refleksje po wysłuchaniu osób uczestniczących w spotkaniu

   

  14.50-15.55 Czas na wypełnienie ankiety ewaluacyjnej

   

  14.55-15.00 Podziękowanie i zakończenie wysłuchania.

  15.00-15.15    Przerwa

  15.15-16.00    Część V. Podsumowanie całej serii wysłuchań

  Andrzej Porawski, Związek Miast Polskich (strona samorządowa)
  Sławomir Broniarz, Związek Nauczycielstwa Polskiego (strona partnerów społecznych)
  Joanna Furmaga, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
   
  Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
   
  Przedstawiciele organizatorów
  Marcin Tumanow, Podomitet ds. Rozwoju Partnerstwa, Business Centre Club
  Karolina Dreszer-Smalec, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
  Jan Jakub Wygnański, Fundacja Stocznia
 • O czym było to wysłuchanie?

  Transport, obok sektora komunalno-bytowego, jest jednym z największych emitentów zanieczyszczeń.

   

  Dlatego w zakresie komponentu „Zielona, inteligentna mobilności” wspierany będzie nisko i zeroemisyjny transport. W ramach Krajowego Planu Odbudowy będą finansowane działania w zakresie: rozwoju elektromobilności, zwiększające konkurencyjność sektora kolejowego oraz bezpieczeństwo transportu (zarówno na drogach, jak i kolei), także przez wdrożenie rozwiązań cyfrowych.

   

  W kontekście zwiększenia zrównoważonej dostępności transportowej kluczowe będzie również zapewnienie odpowiedniej jakości usług zbiorowych przewozów publicznych oraz infrastruktury na potrzeby zeroemisyjnego transportu publicznego.

 • Kto wziął udział w tym wysłuchaniu?

  Przedstawiciele/ki rządu 

  (za wyjątkiem ministrów Michała Kurtyki (lub Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego), Waldemara Budy oraz Andrzeja Bittela wszystkie poniższe osoby będą uczestniczyły w wysłuchaniu jako słuchacze)

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  Waldemar Buda - Sekretarz Stanu
  Renata Calak - dyrektor Departamentu Strategii
  Iga Zupok-Gierwatowska - zastępca dyrektora Departamentu Strategii
  Agnieszka Kapciak - zastępca dyrektora Departamentu Strategii
  Magdalena Dziubek-Grudzińska - naczelnik Wydziału Programowania Środków UE, Departament Strategii
  Katarzyna Wielądek - Wydział Programowania Środków UE, Departament Strategii
  Karolina Mućko - Wydział Programowania Środków UE, Departament Strategii

  Beata Mikołajek-Zielińska - Wydział Programowania Środków UE, Departament Strategii
  Aleksandra Kędzierska - Wydział Programowania Środków UE, Departament Strategii
  Robert Kałuża - Wydział Polityki Rozwoju, Departament Strategii

   

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska

  Michał Kurtyka - Minister Klimatu i Środowiska
  Adam Guibourgé-Czetwertyński - Podsekretarz stanu
  Marcin Janiak - zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich
  Łukasz Jaworski
  Jarosław Klonowski

   

  Ministerstwo Infrastruktury
  Andrzej Bittel - Sekretarz Stanu
  Adrian Mazur - dyrektor Departamentu Strategii Transportu
  Monika Michalska - zastępca dyrektora Departamentu Strategii Transportu

  Lista mówców i widzów >>

 • Nagranie wysłuchania