• Materiały

  1. Skrócony opis Krajowego Planu Odbudowy >>
  2. Ulotka o Krajowym Planie Odbudowy >>

  Uwagi do Krajowego Planu Odbudowy*

  * przesłane do organizatorów wysłuchań

  1. Stanowisko Związku Miast Polskich >>
  2. Uwagi Bussines Centre Club (pismo przewodnie >> i uwagi >>)
  3. Uwagi PKP S.A. >>
  4. Stanowisko Krajowych Producentów Leków >>
  5. Uwagi Polskiego Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii PolStorEn, Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych oraz firmy MarCelLi >>
  6. „Kierunki rozwoju polskiej edukacji 2021-2027” rekomendacje do Krajowego Planu Odbudowy, Umowy Partnerstwa oraz planów krajowych i regionalnych Amnesty International Polska, Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Fundacji Aktywności Lokalnej, Fundacji Civis Polonus, Fundacji Idealna Gmina, Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Katalyst Education, Fundacji na Rzecz Praw Ucznia, Fundacji Pole Dialogu , Fundacji Przestrzeń dla edukacji, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacji Szkoła z Klasą, Instytutu Spraw Publicznych, Komitetu Obrony Demokracji, Obywateli dla Edukacji, Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog, Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego >>

  7. Uwagi Instytutu Spraw Publicznych, Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Szkoła z Klasą, Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog, Centrum Cyfrowe, Fundacji Katalyst Education dotyczące komponentu C Transformacja Cyfrowa >>

  8. Uwagi Polskiej Federacji Organizacji Rowerowych dotyczące komponentu E Zielona, inteligentna mobilność (streszczenie >> uwagi >>)

  9. Uwagi Federacji Inicjatyw Oświatowych >>

  10. Uwagi Marzeny Pieńkosz-Sapiehy, Federacja Polskich Banków Żywności, Rada Działalności Pożytku Publicznego >>

  11. Uwagi Sylwii Mielczarek ze Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania dotyczące transformacji energetycznej >>
  12. Uwagi Joanny Nawrockiej-Rohnka z Fundacji Leśne Dziki >>
  13. Opinię inicjatywy Fala Renowacji >>
  14. Uwagi Marka Pronobisa i Sylwestra Kalisza (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska Gliwice), Jerzego Majchera (MJ Doradztwo Energetyczne Jerzy Majcher, Nowa Iwiczna), Józefa Wasylowa (Biuro Techniki Kotłowej Sp. z o.o., Tarnowskie Góry), Józefa Sołtysa (Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe INTERMARK, Gliwice) >>
  15. Uwagi dr n. med. Mariana Piotra Grzeli >>